น้ำตาลป่น (Castor sugar)

คุณสมบัติ (Product features)
น้ำตาลป่น (Castor sugar) เป็นน้ำตาลทรายบดละเอียด มีลักษณะคล้ายน้ำตาลไอซิ่งแต่มีแป้งข้าวโพดน้อยกว่า ละลายน้ำทันที (Instant) โดยไม่ต้องใช้ความร้อน

การใช้งาน (Applications)
เนื่องจากละลายน้ำทันที (Instant) และละลายได้แม้ในปาก (Melt-in-mouth) จึงช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน ซึ่งลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้สินค้าที่คุณภาพสม่ำเสมอ

การเก็บรักษา (Storage)
เก็บรักษาเหมือนกับน้ำตาลทราย คือเก็บในที่แห้ง ปราศจากความชื้น ไม่โดนแสงแดด และเก็บในภาชนะบรรจุมิดชิด

ขนาดบรรจุ (Packing sizes)
• 40 ก.ก./ถุง (ถุงละ 1 ก.ก. จำนวน 40 ถุง)

It is fine in texture and dissolves faster in water than white crystal sugar. It blends smoother and melts faster with no grainy texture. It ‘s usage is to substitute for regular Sugar in cooking and baking usage. It is easy to use. It measures just like regular granulated white sugar. As it dissolves quickly without heating, it is a critical ingredient for all frosting and cream icing