น้ำตาลฮันนี่ดิพ (Honey Dip Sugar)

คุณสมบัติ (Product features)
น้ำตาลฮันนี่ดิพเป็นน้ำตาลโค้ดติ้งสำหรับ “ชุบ” โดนัทโดยเฉพาะ สร้างผิวเคลือบใสเป็นเงางาม เห็นสีเหลืองทองของผิวโดนัท เกาะติดเนื้อโดนัทได้เป็นอย่างดี ไม่แห้งแตกร่อน ช่วยสร้างสัมผัสความหวานให้แก่โดนัท

การใช้งาน (Applications)
ผสมน้ำตาลฮันนี่ดิพ 5 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน นำไปตุ๋นจนเป็นเนื้อเดียวกัน นำโดนัทลงจุ่มในน้ำตาลฮันนี่ดิพ นำขึ้นพักไว้บนแร็ก

การเก็บรักษา (Storage)
เก็บรักษาเหมือนกับน้ำตาลทราย คือเก็บในที่แห้ง ปราศจากความชื้น ไม่โดนแสงแดด และเก็บในภาชนะบรรจุมิดชิด

ขนาดบรรจุ (Packing sizes)
15 ก.ก./กล่อง (ถุงละ 1 ก.ก. จำนวน 15 ถุง)

The function is to generate the brightly shine and more adhering to the surface of the donut. It is different from ordinary Icing Sugar which is easily splitting and not enough adhering to the coated products. Further more, this kind of sugar keeps the original color of product such as golden shine of donut. Honey dip sugar can be substituted for regular icing sugar, glazing powder and other coatings.