น้ำตาลฟองดองท์ (Fondant Sugar)

คุณสมบัติ (Product features)
น้ำตาลฟองดองท์เป็นน้ำตาลโค้ดติ้งสำหรับ ”เคลือบหน้า” โดนัท มีคุณสมบัติเกาะติดผิวได้ดี ผิวเคลือบหนา ไม่ไหลเยิ้ม เป็นเงางาม สร้างความหลากหลายให้กับการแต่งหน้าโดนัท

การใช้งาน (Applications)
ผสมน้ำตาลฟองดองท์ 7 ต่อน้ำ 1 ส่วน นำไปตุ๋นจนเป็นเนื้อเดียว ใส่สีผสมอาหารตามต้องการ หลังจากนั้นนำโดนัทลงจุ่มในน้ำตาลฟองดองท์ นำขึ้นพักไว้บนแร็ก

การเก็บรักษา (Storage)
เก็บรักษาเหมือนกับน้ำตาลทราย คือเก็บในที่แห้ง ปราศจากความชื้น ไม่โดนแสงแดด และเก็บในภาชนะบรรจุมิดชิด

ขนาดบรรจุ (Packing sizes)
15 ก.ก./กล่อง (ถุงละ 1 ก.ก. จำนวน 15 ถุง)

 

The usage of Fondant sugar is to substitute for other coatings such as chocolate or shortening. By coating, glazing or frosting the Fondant sugar on donut, it visibly generates the thickness of coating, shinny and smooth surface of coated donut. Moreover, donut maker can create the colorful donut by adding food color.