เคล็ดลับ

การตุ๋นชอคโกแลต

ผงโกโก้และช็อคโกแลต

ขั้นตอนการผลิต

นำเมล็ดโกโก้มาล้างให้สะอาด จากนั้นนำไปคั่วที่อุณหภูมิ 100-140 องศาเซลเซียส แล้วแต่ชนิดของช็อคโกแลตที่จะผลิตออกมา หากถ้าต้องการทำ Dark Chocolate ให้คั่วด้วยไฟแรง แต่ถ้าต้องการทำ White Chocolate ให้คั่วด้วยไฟอ่อน เมื่อคั่วเสร็จให้นำเมล็กโกโก้นำมาปอกเปลือก จากนั้นนำมาโม่บดให้ละเอียด แล้วจึงผสมกับของเหลวเหมือนผสมน้ำกับแป้ง เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากับส่วนที่เป็นโกโก้บริสุทธิ์เพื่อนำไปผลิตช็อคโกแลตต่อไป

Read more...