เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับขนมปัง

 

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข
ขนมปังก้อนเล็กกว่าที่ควร

1.แป้งที่ผสมแข็งเกินไป

2.อุณหภูมิห้องเย็นเกินไป

3.ใส่ยีสต์น้อยเกินไป

4.อุณหภูมิในเตาสูงเกินไป

1.ยืดเวลาในการหมักครั้งสุดท้ายให้นานขึ้น

2.หมักในตู้อบไอน้ำ

3.เพิ่มปริมาณยีสต์ให้มากขึ้น

4.ปรับอุณหภูมิให้คงที่

ขนมปังก้อนโตเกินไป

1.เวลาในการหมักแป้งนานเกินไป

2.อุณหภูมิในเตาอบมากเกินไป

3.ปริมาณของเกลือน้อย ทำให้ควมคงรูปของกลูเต็นในแป้งลดลง

4.ระยะเวลาในการหมักครั้งสุดท้ายนานเกินไป

1.ลดเวลาในการหมักลง

2.ปรับอุณหภูมิให้คงที่

3.เพิมปริมาณเกลือให้มากขึ้น

4.ลดเวลาในการหมักครั้งสุดท้ายให้สั้นลง

สีของขนมปังซีด

1.ใช้เวลาหมักแป้งนานเกินไป

2.ใส่เกลือน้อยเกินไป

3.ใส่น้ำตาลน้อยเกินไป

4.ความชื้นในการหมักครั้งสุดท้ายน้อยเกินไป

1.ลดเวลาในการหมักลง

2.เพิ่มปริมาณเกลือให้มากขึ้น

3.เพื่มปริมาณน้ำตาลให้มากขึ้น

4.ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ปิด

ขนมปังมีรูโพรง

1.คุณภาพของกลูเต็นไม่ดี เพราะแป้งใหม่เกินไป

2.ยีสต์มากทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์มาก

3.ใส่ไขมันมากเกินไปในขณะที่ม้วนแป้ง

4.ใส่แป้งนวลมากเกินไป

5.อุณหภูมิในเตาอบสูงหรือต่ำเกินไป

6.ใช้เวลาหมักแป้งนานเกินไป

7.ผสมแป้งกระจายไม่ทั่วถึง

1.เลือกแป้งที่มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม

2.ลดปริมาณยีสต์ลง

3.ลดปริมาณไขมันลง

4.ลดปริมาณแป้งนวลลง

5.ปรับอุณหภูมิใน้พอดี

6.ลดเวลาในการหมักลง

7.ควรผสมแป้งให้ยีสต์เข้ากันดี

ขนมปังเหนียวและแฉะ

1.ปริมาณน้ำตาลในแป้งมากเกินไป

2.แป้งมีกลูเต็นน้อยเกินไป

1.ลดปริมาณน้ำตาลลง

2.เลือกใช้แป้งที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ